Thylachium thomasii – Mtungulu
From EUR 15.10
Antidesma velutinosum
From EUR 4.90
Piptadenia pteroclada
From EUR 4.50
Borassodendron machadonis – Elephant Palm
From EUR 9.70
Euroschinus rubromarginatus
From EUR 13.60
Lobelia telekii 'Mt. Kenya' – Giant Lobelia
From EUR 4.30