Myodocarpus crassifolius
From EUR 10.70
Agathis ovata – Mountain Kauri
From EUR 29.90
Wodyetia bifurcata – Foxtail Palm
From EUR 7.80
Bambusa bambos – Giant Spiny Bamboo
From EUR 4.20
Dialium patens
From EUR 5.50
Irvingia malayana – Wild Almond
From EUR 5.90